Toán Lớp 6: Chứng minh: M=1-3+3^2-3^3+….+3^98-3^99 là bội của (-20)

Question

Toán Lớp 6: Chứng minh: M=1-3+3^2-3^3+….+3^98-3^99 là bội của (-20), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 23 phút 2022-06-17T06:14:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tham khảo:
  S=1-3+3^2-3^3+…+3^{98}-3^{99}
  ⇒S=(1-3+3^2-3^3)+…+3^{96}(1-3+3^2-3^3)
  => S = 1 * ( -20 ) + … + 3^(96) * ( -20 )
  => S = ( -20 ) * ( 1 + … + 3^(96) )
  => S \vdots ( -20 )
  => ĐPCM
  $@Thanh$

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  M=13+3^2−3^3+...+3^98−3^99
  =(13+3^2−3^3)+(3^4−3^5+3^6−3^7)+...+(3^96−3^97+3^98−3^99)
  =(13+3^2−3^3)+3^4(13+3^2−3^3)+...+3^96(13+3^2−3^3)
  =(13+3^2−3^3)(1+3^4+...+3^96)=(20)(1+3^4+...+3^96)(20)
  ⇒MB(20)A4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )