Toán Lớp 6: chứng minh giá trị biểu thức mà ko phụ thuộc vào x,y A=3(x-5y+1)-3(y-5x-2)-19-18(x-y+3) B=-(x+2y+1)-3(2x-y-2)+174+7(x-y+3)+9y C=2(3x^n+

Question

Toán Lớp 6: chứng minh giá trị biểu thức mà ko phụ thuộc vào x,y
A=3(x-5y+1)-3(y-5x-2)-19-18(x-y+3)
B=-(x+2y+1)-3(2x-y-2)+174+7(x-y+3)+9y
C=2(3x^n+1 – y^n-1)+4(x^n+1 +y^n-1)-2(5x^n+1+x)-2(y^n-1 -x-1010), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 8 tháng 2022-04-19T10:57:35+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

  $\begin{array}{l}
  A = 3\left( {x – 5y + 1} \right) – 3\left( {y – 5x – 2} \right) – 19 – 18\left( {x – y + 3} \right)\\
   = 3x – 15y + 3 – 3y + 15x + 6 – 19 – 18x + 18y – 54\\
   = \left( {3x + 15x – 18x} \right) + \left( { – 15y – 3y + 18y} \right) + 3 + 6 – 19 – 54\\
   =  – 64\\
  B =  – \left( {x + 2y + 1} \right) – 3\left( {2x – y – 2} \right) + 174 + 7\left( {x – y + 3} \right) + 9y\\
   =  – x – 2y – 1 – 6x + 3y + 6 + 174 + 7x – 7y + 21 + 9y\\
   = \left( { – x – 6x + 7x} \right) + \left( { – 2y + 3y – 7y + 9y} \right) + \left( { – 1 + 6 + 174 + 21} \right)\\
   = 3y + 200\\
  C = 2\left( {3{x^{n + 1}} – {y^{n – 1}}} \right) + 4.\left( {{x^{n + 1}} + {y^{n – 1}}} \right)\\
   – 2\left( {5{x^{n + 1}} + x} \right) – 2\left( {{y^{n – 1}} – x – 1010} \right)\\
   = 6{x^{n + 1}} – 2{y^{n – 1}} + 4{x^{n + 1}} + 4{y^{n – 1}} – 10{x^{n + 1}} – 2x – 2{y^{n – 1}} + 2x + 2020\\
   = 2020
  \end{array}$

  Vậy giá trị biểu thức ko phụ thuộc vào x,y

  (Ý b đề sai nên ko rút gọn được y)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )