Toán Lớp 6: chu vi của hình tròn có diên tích là 200,93 cm2

Question

Toán Lớp 6: chu vi của hình tròn có diên tích là 200,93 cm2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 2 tháng 2022-12-19T10:45:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   ↓↓↓
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bán kính nhân bán kính hình tròn là :
       200,96:3,14=64(cm)
  Mà 8xx8=64
  → Bán kính hình tròn : 8 cm 
  Chu vi hình tròn là :
     8xx2xx3,14=50,24(cm)
                Đáp số : 50,24 cm

 2.       Tích của 2 bán kính hình tròn là:
                200,93 ÷ 3,14 ≈ 63,99 (cm)
  ⇒ Bán kính của hình tròn đó là : (≈) 7,99
        Đường kính hình tròn đó là:
                 7,99 × 2 = 15,98 (cm)
       Chu vi hình tròn đó là:
                  15,98 × 3,14 = 50,1772 (cm)
                                Đáp số : 50,1772 cm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )