Toán Lớp 6: Chọn câu trả lời đúng. Tất cả các nguyên tố có một chữ số là: A. 2;3;59 B.2;3;5;7 C. 3;5;7;9 D. 1;3;5;7

Question

Toán Lớp 6: Chọn câu trả lời đúng. Tất cả các nguyên tố có một chữ số là:
A. 2;3;59
B.2;3;5;7
C. 3;5;7;9
D. 1;3;5;7, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 6 tháng 2022-06-19T07:20:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tất cả các nguyên tố có một chữ số là:
  A. 2;3;59
  B.2;3;5;7 
  C. 3;5;7;9
  D. 1;3;5;7
  ( số nguyên tố là số chỉ chia hết cho 1 và chính nó, mà theo đề bài là các số có một chữ số)
  ⇒ Chọn B

 2. Giải đáp đúng: B
  Vì số nguyên tố là số lớn hơn 1 và chỉ có 2 ước.
  => Ta chọn ý B

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )