Toán Lớp 6: Chọn câu phát biểu đúng nhất? (Chỉ được chọn 1 đáp án) A. Trong hình thang cân có hai góc kề một đáy bằng nhau. B. Trong hình thang cân

Question

Toán Lớp 6: Chọn câu phát biểu đúng nhất?
(Chỉ được chọn 1 đáp án)
A. Trong hình thang cân có hai góc kề một đáy bằng nhau.
B. Trong hình thang cân có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.
C.Trong hình thang cân có hai đường chéo bằng nhau và hai cạnh đáy bằng nhau.
D. trong hình thang cân có hai cạnh bên song song với nhau., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 1 tuần 2022-01-13T22:35:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Chọn câu phát biểu đúng nhất? (Chỉ được chọn 1 đáp án)

  A. Trong hình thang cân có hai góc kề một đáy bằng nhau.

  B. Trong hình thang cân có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

  C.Trong hình thang cân có hai đường chéo bằng nhau và hai cạnh đáy bằng nhau.

  D. trong hình thang cân có hai cạnh bên song song với nhau.

  B sai vì trong hình thang cân đúng là có 2 đường chéo bằng nhau nhưng không cắt nhau tại trung điểm mỗi đường và câu B là tính chất 2 đường chéo của hình bình hành

  C sai vì trong hình thang cân hay hình thang thì 2 cạnh bên bằng nhau không phải hai cạnh đáy bằng nhau.

  D sai vì tùy theo trường hợp cũng có thể 2 cạnh đáy song song với nhau

   

 2.  

  Lời giải và giải thích chi tiết+Giải đáp:

  Giải đáp đúng là câu A vì :

  Câu B sai vì trong hình thang cân đúng là có 2 đường chéo bằng nhau nhưng không cắt nhau tại trung điểm mỗi đường và câu B là tính chất 2 đường chéo của hình bình hành

  Câu C sai vì trong hình thang cân hay hình thang thì 2 cạnh bên bằng nhau không phải hai cạnh đáy bằng nhau.

  Câu D sai vì tùy theo trường hợp cũng có thể 2 cạnh đáy song song với nhau

  ⇒ CÂU A ĐÚNG NHẤT

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )