Toán Lớp 6: cho x y z là các số nguyên thỏa mãn x-y=-9,y-z=-10,z+x=11 .tích x,y,z là

Question

Toán Lớp 6: cho x y z là các số nguyên thỏa mãn x-y=-9,y-z=-10,z+x=11 .tích x,y,z là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 2 tháng 2022-02-17T12:50:31+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì x – y = -9 ; y – z = -10; x + z = 11 nên ta có : x – y + y – z + x + z = -9 + -10 + 11
          => x + x – y + y – z + z = -8
          => x + x = -8
          => 2x = -8
          => x = -4
  Thay x = -4 và x – y = – 9, ta có:
  -4 – y = -9
  y = -4 – (-9)
  y = 5
  Thay y = 5 vào y – z = -10, ta có:
  5 – z = -10
  z = 5-(-10)
  z = 15
   Vậy : x = -4; y = 5; z = 15

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )