Toán Lớp 6: cho x+y=5 tính A=3(4x+2y+1)-(2x-4y-2)+4-5(x+y+3)

Question

Toán Lớp 6: cho x+y=5 tính A=3(4x+2y+1)-(2x-4y-2)+4-5(x+y+3), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 8 tháng 2022-04-19T20:28:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  A=3.(4x+2y+1)-(2x-4y-2)+4-5.(x+y+3)

  -> A = 12x + 6y + 3 – 2x + 4y + 2 + 4- (5x + 5y + 15)

  -> A =  12x + 6y + 3 – 2x + 4y + 2 + 4 – 5x – 5y – 15

  -> A = (12x – 2x – 5x) + (6y + 4y – 5y) + (3 +4 + 2 – 15)

  -> A = 5x + 5y – 6

  -> A = (5x + 5y) – 6

  -> A = [5.(x + y)] – 6

  Thay x + y vào biểu thức A, ta được:

  A = 5.5 – 6

  -> A = 25 – 6

  -> A = 21

  Vậy A = 21 tại x + y = 5

  $#dariana$

 2. Giải đáp và lời giải

  Ta có:

  \text{A}=3(4x+2y+1)-(2x-4y-2)+4-5(x+y+3)

  \text{A}=12x+6y+3-2x+4y+2+4-5x-5y-15

  \text{A}=(12x-2x-5x)+(6y+4y-5y)-(15-3-2-4)

  \text{A}=5x+5y-6

  \text{A}=5(x+y)-6

  Thay x+y=5 vào biểu thức \text{A} ta có:

  \text{A}=5(x+y)-6

  \text{A}=5.5-6

  \text{A}=25-6

  \text{A}=19

  Vậy biểu thức \text{A} có giá trị là 19 tại x+y=5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )