Toán Lớp 6: Cho tập hợp M={x ∈N*l 2x+5=5}.Số phần tử của tập hợp M là :

Question

Toán Lớp 6: Cho tập hợp M={x ∈N*l 2x+5=5}.Số phần tử của tập hợp M là :, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 4 ngày 2022-12-19T07:36:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:gGiảithích các bước giải:

  $\text{ Yuma’s ✨}$

  $↓↓↓↓^{}$

  Cho tập hợp M={x ∈N*l 2x+5=5}.Số phần tử của tập hợp M là :

  Giải:

  $2x+5=5^{}$

  $⇒ 2x=5-5^{}$

  $⇒2x=0^{}$

  $⇒x=0:2^{}$

  $⇒x=0^{}$

  Mà: $x ∈N^{*}$  nên: 

  Số phần tử của tập hợp M là : 0 

  $\text{⇒ M = {∅}}$

  $\text{✨ Tui tên là Yuma’s đây }$

   

 2. M = { x in NN*| 2x + 5 = 5}

  2x + 5 = 5

  => 2x = 5 – 5

  => 2x = 0

  => x = 2 : 0

  => x = 0

  Mà x in NN*

  => x = ∅

  Vậy : Số phần tử của tập hợp M = 0

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )