Toán Lớp 6: Cho tập hợp E các số nguyên âm lẻ lớn hơn – 15 a) Viết tập hợp E bằng hai cách. b) Tính tổng các số nguyên âm có một chữ số thuộc tập h

Question

Toán Lớp 6: Cho tập hợp E các số nguyên âm lẻ lớn hơn – 15 a) Viết tập hợp E bằng hai cách. b) Tính tổng các số nguyên âm có một chữ số thuộc tập hợp E, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 9 tháng 2022-03-21T11:40:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)

  Cách 1:

  E={x \in N** ; x là số nguyên âm lẻ > -15 }

  Cách 2:

  E={-13;-11;-9;-7;-5;-3;-1}

  b)

  Các số nguyên âm có một chữ số thuộc tập hợp E là : -9;-7;-5;-3;-1

  Tổng các số nguyên âm có một chữ số thuộc tập hợp E là :

  -1+(-3)+(-5)+(-7)+(-9) = -25

  Đáp số : -25

 2. đáp án + Lời giải và giải thích chi tiết:

   a,

  cách 1:

  E= {-13; -11; -9; -7; -5; -3; -1 }

  cách 2:

  E= { x/x là số nguyên âm, x > (-15)}

  các số nguyên có một chữ số thuộc tập hợp E là:

  -9; -7; -5; -3; -1

  tổng các số nguyên âm có một chữ số thuộc tập hợp E là :

  ( -9 ) + ( -7) + (-5) + ( -3 ) + ( -1) = -25

  cho mình câu trả lời hay nhất 

  xin cảm ơn

  ~~~học tốt~~~

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )