Toán Lớp 6: Cho tập hợp: C = {15; 12} Số phần tử của tập hợp C là:

Question

Toán Lớp 6: Cho tập hợp:
C = {15; 12}
Số phần tử của tập hợp C là:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 6 tháng 2022-06-20T12:30:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ~ Bạn tham khảo ~
  Tập hợp C gồm hai phần tử là 15,12
  Vậy số phần tử của tập hợp C là 2

 2. Giải đáp:
  $2$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  C = {15; 12}
  Số phần tử của tập hợp C là: $2$
  Đó là $15$ và $12$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )