Toán Lớp 6: cho tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 6 và không quá 11 a. Viết tập hợp A theo cách liệt kê từng phần tử? b. Viết tập hợp A theo cách c

Question

Toán Lớp 6: cho tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 6 và không quá 11
a. Viết tập hợp A theo cách liệt kê từng phần tử?
b. Viết tập hợp A theo cách chỉ ra tính chất đặc trưng của phần tử?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 2 tháng 2022-11-23T19:13:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a ) Theo cách liệt kê 
  A = {  7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 }
  b) Theo cách chỉ ra tính chất đặc trưng của phần tử 
  A = { x $\in$ N ; 6 < x $\le$ 11 }

 2. Answer
  $\text{Liệt kê các phân tử}$
  a, A = {7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11}
  $\text{Chỉ ra tính chất đặc trưng}$
  b, A = {x \in NN|6 < x <= 11}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )