Toán Lớp 6: Cho S = 2 mũ 5 + 2 mũ 6 + 2 mũ 7 +…+ 2 mũ 64 Chứng tỏ rằng: a/ S : 7 b/ S : 15 vì ko viết dc sô mũ nên các bạn thông cảm

Question

Toán Lớp 6: Cho S = 2 mũ 5 + 2 mũ 6 + 2 mũ 7 +…+ 2 mũ 64
Chứng tỏ rằng:
a/ S : 7
b/ S : 15
vì ko viết dc sô mũ nên các bạn thông cảm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 5 ngày 2022-08-06T01:39:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)S=2^5 + 2^6 + 2^7 +…………….+ 2^64
  S=(2^5+2^6+2^7)+……………..+(2^62+2^63+3^65)
  S=2^5.(1+2+2^2)+……………..+2^62.(1+2+2^2)
  S=2^5. 7+…………+2^62. 7
  S=7.(2^5+………..+2^62)
  Vì 7vdots7
  =>Svdots7
  b)S=2^5 + 2^6 + 2^7 +…………….+ 2^64
  S=(2^5+2^6+2^7+2^8)+………….+(2^61+2^62+2^63+3^65)
  S=2^5.(1+2+2^2+2^3)+…………..+2^61.(1+2+2^2+2^3)
  S=2^5. 15+………………+2^61. 15
  S=15.(2^5+………….+2^61)
  Vì 15vdots15
  =>Svdots15
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )