Toán Lớp 6: Cho phân số $\frac{19}{44}$ . Phải Phải cộng thêm vào tử và mẫu của phân số, số tự nhiên nào để được phân số bằng phân số $\frac{22}{47

Question

Toán Lớp 6: Cho phân số $\frac{19}{44}$ . Phải Phải cộng thêm vào tử và mẫu của phân số, số tự nhiên nào để được phân số bằng phân số $\frac{22}{47}$ ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 1 tuần 2022-04-14T01:22:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số cần bớt là a
  Theo đề bài,ta có :
  \frac{19+a}{44+a}=22/47
  =>47.(19+a)=22.(44+a)
  =>47.19+47a=22.44+22a
  =>893+47a=968+22a
  =>47a-22a=968-893
  =>25a=75
  =>a=3
  Vậy số cần tìm là 3.

 2. Giải đáp:
  $\frac{19}{44}$ + $\frac{?}{?}$ = $\frac{22}{47}$ 
  –> $\frac{?}{?}$ = $\frac{22}{47}$ – $\frac{19}{44}$
        $\frac{?}{?}$ = $\frac{22-19}{44}$ 
        $\frac{?}{?}$ = $\frac{3}{44}$
  => $\frac{?}{?}$ = $\frac{3}{44}$ ($\frac{?}{?}$ là $\frac{3}{44}$)
  Vậy $\frac{19}{44}$ + $\frac{3}{44}$ = $\frac{22}{47}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )