Toán Lớp 6: Cho P là tập hợp các ước khoong nguyên tố của số 180 số phần tử của tập hợp P là dạng nâng cao nha

Question

Toán Lớp 6: Cho P là tập hợp các ước khoong nguyên tố của số 180 số phần tử của tập hợp P là
dạng nâng cao nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 8 phút 2022-06-17T07:32:28+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

  15 phần tử

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  ⇔ Liệt kê theo cặp các ước của 180.

  ⇔ Ư(180) = {1; 180; 2; 90; 3; 60; 4; 45; 5; 36; 6; 30; 9; 20; 10; 18; 15; 12}

  ⇒ P là tập hợp các ước không nguyên tố của 180. 

  ⇒ Suy ra, P = {1; 180; 90; 60; 4; 45; 36; 6; 30; 9; 20; 10; 18; 15; 12}. Tập hợp P có 15 phần tử.

  ⇔ Vậy số phần tử của tập hợp P là: 15 phần tử

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )