Toán Lớp 6: cho p là số nguyên tố lớn hơn 3 thảo mãm 4p + 1 là số nguyên tố. chứng minh rằn 2p + 1 là hợp số

Question

Toán Lớp 6: cho p là số nguyên tố lớn hơn 3 thảo mãm 4p + 1 là số nguyên tố. chứng minh rằn 2p + 1 là hợp số, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 1 tháng 2022-12-19T04:14:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   ⇒ĐPCM
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Do p là số nguyên tố 
  -TH1: p : 3 dư 1
  ⇒ P= 3K+1( K là số tự nhiên )_
  ⇒2P+1=6K+2+1=6K+3 chia hết cho 3
  Mà 2P+1 là số nguyên tố nên loại
  TH2: p: 3 dư 2
  ⇒ P= 3K+2( K là số tự nhiên )_
  ⇒2P+1=6k+59 (Thỏa mãn p là số nguyên tố)
  ⇒4K+1=12K+9 chia hết cho 3
  ⇒4P+1 là hợp số
  ⇒ ĐPCM
  ĐÂY LÀ CÂU TRẢ LỜI MONG NÓ SẼ CÓ ÍCH VỚI BẠN, CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

 2. Vì p là số nguyên tố;p>3
  ⇒p có dạng 3k+1 hoặc 3k+2(k∈N*) TH1:
  p=3k+2⇒4p+1
    =4(3k+2)+1
    =12k+8+1
    =12k+9
    =3(4k+3)chia hết cho 3
  Do k∈ N*⇒4k+3>0
  ⇒3(4k+3) là hợp số
  Vậy 3k+2 loại
  TH2:p=3k+1
  ⇒4p+1=4(3k+1)+1
              =12k+4+1
              =12k+5(là số nguyên tố)
  ⇒2p+1=2(3k+1)+1
              =6k+2+1
              =6k+3
              =3(2k+1) chia hết cho 3
  Do k∈N*
  ⇒3(2k+1)>0
  ⇒3(2k+1) là hợp số
  Vậy nếu 4k+1 là hợp số nên 2k+1 là số nguyên tố (đpcm)
                CHÚC BẠN HỌC TỐT!
      

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )