Toán Lớp 6: Cho mOn= 70o, Oa là tia phân giác của mOn. a. Tính số đo góc mOa b. Ot là tia đối của Om. Tính số đo góc aOt.

Question

Toán Lớp 6: Cho mOn= 70o, Oa là tia phân giác của mOn.
a. Tính số đo góc mOa
b. Ot là tia đối của Om. Tính số đo góc aOt., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 1 tháng 2022-12-21T00:06:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a, Vì tia Oa là tia phân giác của hat{mOn}
  => hat{ mOa} = hat{ aOn } = hat{mOn}/2 = (70^o)/2 = 35^o
  Vậy hat{mOa} = 35^o
  b, Vì tia Ot là tia đối của tia Om 
  => hat{tOa} và hat{aOm} kề bù
  => hat{tOa} + hat{aOm} = 180^o
  => hat{tOa} + 35^o = 180^o
  => hat{tOa} = 180^o-35^o
  => hat{tOa} = 145^o
  Vậy hat{tOa} = 145^o

  toan-lop-6-cho-mon-70o-oa-la-tia-phan-giac-cua-mon-a-tinh-so-do-goc-moa-b-ot-la-tia-doi-cua-om-t

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Vì tia Oa là tia phân giác của góc $\widehat{mOn}$
   ⇒ $\widehat{mOa}$=$\widehat{aOn}$=$\dfrac{\widehat{mOn}}{2}$=$\dfrac{70^@}{2}$=35^@
  → $\widehat{aOn}$=35^@
  b) Vì tia Ot là tia đối của Om nên góc $\widehat{mOn}$ và $\widehat{nOt}$ là hai góc kề bù
           ⇒ $\widehat{mOn}$ + $\widehat{nOt}$ = 180^@
           ⇒         70^@          + $\widehat{nOt}$ = 180^@
           ⇒ $\widehat{nOt}$ = 180^@ – 70^@ = 110^@
  Ta có: $\widehat{aOn}$=35^@     ;    $\widehat{nOt}$ = 110^@
            ⇒ $\widehat{aOn}$ + $\widehat{nOt}$ = $\widehat{aOt}$
            ⇒        35^@          +        110^@      =    145^@ 
                Vậy góc $\widehat{aOt}$ = 145^@ 

  toan-lop-6-cho-mon-70o-oa-la-tia-phan-giac-cua-mon-a-tinh-so-do-goc-moa-b-ot-la-tia-doi-cua-om-t

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )