Toán Lớp 6: cho mình hỏi tất cả ước của 56;48;40

Question

Toán Lớp 6: cho mình hỏi tất cả ước của 56;48;40, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 1 tháng 2022-12-21T05:20:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
     ƯC(56;48;40)
  56=2³.7
  48=$2^{4}$ .3
  40=2³.5
      ƯCLN(56;48;40)=2³=8
  ƯC(56;48;40)=Ư(8)=(±1;±2;±4;±8)
  ⇒ƯC(56;48;40)=(±1;±2;±4;±8)
             @tuanbach1104    
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Ta có:
  56 = 2^3 . 7
  48 = 2^4 . 3
  40 = 2^3 . 5
  => ƯCLNN(56, 48, 40) = 2^3 = 8
  => ƯC(56, 48, 40) = {1 ; 2  ; 4 ; 8 ; -1 ; -2 ; -4 ; -8}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )