Toán Lớp 6: cho m = 2 + 2 mũ 2 + 2 mũ 3 +…+ 2 mũ 20 . CTR M chia hết cho 6

Question

Toán Lớp 6: cho m = 2 + 2 mũ 2 + 2 mũ 3 +…+ 2 mũ 20 . CTR M chia hết cho 6, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 2 tháng 2022-11-24T00:50:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Giải
  $A$ = ( $2$ + $2^{2}$ ) + ( $2^{3}$ + $2^{4}$ ) +…+ ( $2^{17}$ + $2^{18}$ ) + ( $2^{19}$ + $2^{20}$ )  
  $A$ = $6$ + $2^{3}$ × ( $2$ + $2^{2}$ ) + … + $2^{17}$ × ( $2$ + $2^{2}$ ) + $2^{19}$ × ( $2$ + $2^{2}$ )
  $A$ = $6$ + $2^{3}$ × 6 +…+ $2^{17}$ × 6 + $2^{19}$ × 6
  $A$ = $6$ × ( $1$ + $2^{3}$ +….+ $2^{17}$ + $2^{19}$ )
  $\Rightarrow$ $A$ $\vdots$ $6$

 2. M = 2 + 2^2 + 2^3 + …. + 2^20
  M = ( 2 + 2^2 ) + ( 2^3 + 2^4 ) + …. + ( 2^19 + 2^20 )
  M = 1 . ( 2 + 2^2 ) + 2^2 . ( 2 + 2^2 ) + …. + 2^18 . ( 2 + 2^2 )
  M = ( 2 + 2^2 ) . ( 1 + 2^2 + …. + 2^18 )
  M = 6 . ( 1 + 2^2 + …. + 2^18 ) vdots 6 ( Điều phải chứng minh )

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )