Toán Lớp 6: Cho M =2+2^2+2^3 +…..+2^20 . CMR M chia hết cho 5

Question

Toán Lớp 6: Cho M =2+2^2+2^3 +…..+2^20 . CMR M chia hết cho 5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 5 ngày 2022-06-17T10:08:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  M = 2 + 2^2 + 2^3 +……..+ 2^20
  M = ( 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 ) +……..+ ( 2^17 + 2^18 + 2^19 + 2^20 )
  M = 2 . ( 1 + 2 + 4 + 8 ) +……..+ 2^17 . ( 1 + 2 + 4 + 8 )
  M = 15 . ( 2 +……….+ 2^17 ) vdots 5
  => M vdots 5
  => đpcm

 2. $2+2^2+2^3 +…..+2^{20}$ 

  $=(2+2^2)+(2^3+2^4) +…..+(2^{19}+2^{20})$ 

  $=(2+2^2)+2^2.(2+2^2) +…..+2^{18}.(2^{}+2^{2})$ 

  $=5+2^2.5+…+2^{18}.5$

  $=5(1+2^2+…+2^{18})$ $\vdots$ $5$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )