Toán Lớp 6: Cho khu vườn hình chữ nhật có diện tích 1750m2 , chiều dài 50m, cửa vào khu vườn rộng 5m, người ta muốn làm hàng rào xung quang vườn bằ

Question

Toán Lớp 6: Cho khu vườn hình chữ nhật có diện tích 1750m2 , chiều dài 50m, cửa vào khu vườn rộng
5m, người ta muốn làm hàng rào xung quang vườn bằng 3 tầng dây thép gai. Hỏi cần phải dùng bao
nhiêu mét dây thép gai để làm hàng rào?
giúp mk với mk đang cần gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 1 tháng 2022-12-22T02:58:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều rộng khu đất là:
       1750:50=35(m)
   Chu vi khu vườn là:
         50+(50-3)+30xx2=157(m)
  Cần dùng số mét dây thép gai để làm hàng rào là:
          157xx3=471(m)
               Đáp số: 471m

 2. Chiều rộng khu đất là:
  $1750:50=35$ (m)
  Chu vi khu đất là:
  $50+(50-3)+30×2= 157$ (m)
  Cần dùng số mét dây thép gai để làm hàng rào là:
  $157×3=471$ (m)

   
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )