Toán Lớp 6: Cho hàm số y=f(x)=ax^2+bx+c biết a+c=0 c/m f(1):f(-1)< hoặc = 0 giúp mình với hứa vote 5 sao và cảm ơn

Question

Toán Lớp 6: Cho hàm số y=f(x)=ax^2+bx+c biết a+c=0 c/m f(1):f(-1)< hoặc = 0 giúp mình với hứa vote 5 sao và cảm ơn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 29 phút 2022-06-07T10:23:13+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  Ta có:

  f(1)=a.1^2+b.1+c=a+b+c

  Thay a+c=0

  -> f(1)=b

  f(-1)=a.(-1)^2+b.(-1)+c=a-b+c

  Thay a+c=0

  -> f(-1)=-b

  Vậy (f(1))/(f(-1))=b/(-b)=-1 <=0 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )