Toán Lớp 6: cho hai số nguyên a,b thỏa mãn a b+=-1. tích ab. lớn nhất là

Question

Toán Lớp 6: cho hai số nguyên a,b thỏa mãn a b+=-1. tích ab. lớn nhất là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 2 tuần 2022-06-11T20:43:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.    Giải
  Để tích lớn nhất thì thừa số phải lớn nhất .
  ⇒ Trường hợp tốt nhất là a hoặc b phải là 1 số dương 
  Vì -1 < 1 nên số dương đó phải <1 
  Vì Số dương < 1 luôn luôn là 0 nên số dương là 0
  Giả sử a là số dương thì a là 0 và b có giá trị là :
     -1 – 0 = -1 
  Tích lớn nhất  là : -1 x 0 = 0
          Đ/S:0
   

 2.   a = 1 khi b = -1 hoặc ngược lại
  tích ab. lớn nhất là  số nguyên âm bé nhất
   
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )