Toán Lớp 6: Cho điểm M nằm giữa 2 điểm O và K , biết MK=4cm;OK=5cm.Tính OM?

Question

Toán Lớp 6: Cho điểm M nằm giữa 2 điểm O và K , biết MK=4cm;OK=5cm.Tính OM?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 44 phút 2022-06-07T03:08:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.   Vì M nằm giữa O và K nên ta có :
       OM = OK – MK 
     t/s:    = 5 – 4 = 1 cm
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cho đoạn thẳng MN=8cm , cho điểm O nằm giữa M và N , lấy hai điểm A và B , A là chung điểm của OM , B là chung điểm của ON
  Tính AB
  Đáp số : 4cm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )