Toán Lớp 6: Cho các số nguyên dương a;b; m với m>1. Tìm số dư trong phép chia a . b cho m biết rằng a và b đều chia m dư 1

Question

Toán Lớp 6: Cho các số nguyên dương a;b; m với m>1. Tìm số dư trong phép chia a . b cho m biết rằng a và b đều chia m dư 1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 2 tuần 2022-06-07T09:38:10+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Ta có 
  a:m dư 1 => a-1 chia hết cho m
  b:m dư 1 => b-1 chia hết cho m
  => (a-1).(b-1) chia hết cho m hoặc (a-1)xb chia hết cho m hoặc ngược lại.
  => a xb chia hết cho m
  Vậy a xb chia m dư 0
  Crlhn nha bn
  -Nếu mà m>1 thì nó sẽ nằm trong khoẳng từ 2 trở lên nên mà a.b:m=…( dư 1) vậy thì b số dư gọi là r thì số r ấy phải bé hơn số chia 1 đơn vị bn hiểu ko.
  – lấy bểu thức bội chia cho biểu thức số bị chia ,sẽ được số dư là 1 số ko chứa biến x

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )