Toán Lớp 6: Cho C = 3+3^2+3^3+-.+3^2021 ́Tìm sô tự nhiên n , biêt rằng 2C + 3 = 3^n Hellpppp meee

Question

Toán Lớp 6: Cho C = 3+3^2+3^3+…..+3^2021
́Tìm sô tự nhiên n , biêt rằng 2C + 3 = 3^n
Hellpppp meee, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 1 giờ 2022-06-15T07:47:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Answer
  C = 3 + 3^{2} + 3^{3} + … + 3^{2021}
  3C = 3 . (3 + 3^{2} + 3^{3} + … + 3^{2021})
  3C = 3^{2} + 3^{3} + 3^{4} + … + 3^{2022}
  3C – C = (3^{2} + 3^{3} + 3^{4} + … + 3^{2022}) – (3 + 3^{2} + 3^{3} + … + 3^{2021})
  2C = 3^{2022} – 3
  C = {3^{2022} – 3}/2
  $\text{Thay}$ C = {3^{2022} – 3}/2 $\text{vào}$ 2C + 3 = 3^{n} $\text{ta có:}$
  C = {3^{2022} – 3}/2
  =>  2 . {3^{2022} – 3}/2 + 3 = 3^{n}
  => 3^{2022} – 3 + 3 = 3^{n}
  => 3^{2022} = 3^{n}
  => n = 2022
  $\text{Vậy}$ n = 2022

 2. Giải đáp:
  n = 2022 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  C = 3 + 3^2 + 3^3 + … + 3^{2021}
  Nhân 3 vào cả hai vế của biểu thức, ta được:
  3C = 3(3 + 3^2 + 3^3 + … + 3^{2021})
  3C = 3^2 + 3^3 + 3^4 + … + 3^{2022}
  3C – C = (3^2 + 3^3 + 3^4 + … + 3^{2022}) – (3 + 3^2 + 3^3 + … + 3^{2021})
  2C = 3^{2022} – 3
  Ta có: 2C + 3 = 3^n
  => 3^{2022} – 3 + 3 = 3^n
  => 3^{2022} = 3^n
  => n = 2022
  Vậy n = 2022

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )