Toán Lớp 6: cho B = 3+3^2+3^2+-+3^60 . hãy cho biết B có chia hết cho 13 không.vì sao

Question

Toán Lớp 6: cho B = 3+3^2+3^2+….+3^60 . hãy cho biết B có chia hết cho 13 không.vì sao, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 2 tuần 2022-06-07T06:40:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  B = 3+3^2+3^2+….+3^60
  = (3+3^2+3^3)+(3^4+3^5+3^6)+…..+(3^58+3^59+3^60)
  = 3(1+3+3^2)+3^4(1+3+3^2)+…+3^58(1+3+3^2)
  = (1+3+3^2)(3+3^4+3^7+…+3^58)
  = 13(3+3^4+3^7+…+3^58)
  => Biểu thức B  \vdots 13

 2. Giải đáp:
  B vdots13
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  B = 3+3^2+3^3+….+3^60
  B=(3+3^2+3^3)+….+(3^58+3^59+3^60)
  B=3(1+3+3^2)+…+3^58(1+3+3^2)
  B=3.13+…+3^58. 13
  B=13(3+…+3^58) vdots 13
  Vậy B vdots13

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )