Toán Lớp 6: Cho a và b là hai số tự nhiên và a > b. Biết a chia cho 10 dư 4 và b chia cho 10 dư 2. Hỏi a – b có chia hết cho 10 không? A.a – b chia

Question

Toán Lớp 6: Cho a và b là hai số tự nhiên và a > b. Biết a chia cho 10 dư 4 và b chia cho 10 dư 2. Hỏi a – b có chia hết cho 10 không?
A.a – b chia hết cho 10
B.a – b không chia hết cho 10, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 6 tháng 2022-06-20T07:11:07+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: B
   ví dụ : 
  A=14 
  B=12
  ⇒ A>B
  14 ÷ 10 = 1 dư 4
  12 ÷ 10 = 1 dư 2 
  ⇒14+12= 26 ⇒ 26 không chia hết cho 10
  5 sao và hay nhất nha 
  chúc bạn học tốt
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )