Toán Lớp 6: cho (a-b) chứng minh rằng các biểu thúc sau chia hết cho 6 a) a+5b b) a+17b c) a-13b cần gấp mong mọi gười giúp nha

Question

Toán Lớp 6: cho (a-b) chứng minh rằng các biểu thúc sau chia hết cho 6
a) a+5b
b) a+17b
c) a-13b
cần gấp mong mọi gười giúp nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 5 ngày 2022-06-17T07:42:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)a-b=(a+5b)-6b
  Do a-b chia hết cho 6 
  6b cũng chia hết cho 6
  =>a+5b phải chia hết cho 6(đpcm)
  b)a-b=(a+17b)-18b
  Do a-b chia hết cho 6 
  18b cũng chia hết cho 6
  =>a+17b phải chia hết cho 6(đpcm)
  c)(a-b)-12b=a-13b
  Do a-b chia hết cho 6 
  12b cũng chia hết cho 6
  =>a-13b phải chia hết cho 6(đpcm)
   

 2. a) a-b=(a+5b)-6b
  Do a-b chia hết cho 6 
  Và 6b cũng chia hết cho 6
  Suy ra: a+5b phải chia hết cho 6
  b) a-b=(a+17b)-18b
  Do a-b chia hết cho 6 
  Và 18b cũng chia hết cho 6
  Suy ra: a+17b phải chia hết cho 6
  c) (a-b)-12b=a-13b
  Do a-b chia hết cho 6 
  Và 12b cũng chia hết cho 6
  Suy ra: a-13b phải chia hết cho 6
  #JeffNotJack

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )