Toán Lớp 6: Cho A = 2021^3 và B = 2020.2021.2022 Không tính cụ thể các giá trị của A và B, hãy so sánh A và B.

Question

Toán Lớp 6: Cho A = 2021^3 và B = 2020.2021.2022 Không tính cụ thể các giá trị của A và B, hãy so sánh A và B., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 7 ngày 2022-04-14T09:26:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. B = 2020 . 2021 . 2022
  ->B = 2020 . 2021 . (2021 + 1)
  ->B = 2020 . 2021 . 2021 + 2020 . 2021
  ->B = (2021 – 1) . 2021^2 + 2020 . 2021
  ->B = 2021 . 2021^2 – 2021^2 + 2020 . 2021
  ->B = 2021^3 – 2021 < 2021^3
  Vậy A>B

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )