Toán Lớp 6: cho A= 1+3+3 mũ 2+3 mũ 3+…+3 mũ 100.Chứng minh A chia hết cho 13

Question

Toán Lớp 6: cho A= 1+3+3 mũ 2+3 mũ 3+…+3 mũ 100.Chứng minh A chia hết cho 13, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 7 ngày 2022-04-14T13:08:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. A =1+3+3^2+3^3 + … +3^100
  => A = (1+3+3^2) + (3^3+3^4+3^5) + … + (3^98 + 3^99 +3^100)
  => A = 13 + 3^3 (1+3+3^2) + … +3^98 (1+3+3^2)
  => A = 13 +3^3 . 13 + … +3^98 .13
  => A = 13(1+3^3+ … +3^98) \vdots 13 (đpcm).
  Vậy A \vdots 13. 

 2. A=1+3+3²+3³+….+$3^{100}$ 
  =(1+3+3²)+(3³+$3^{4}$+$3^{5}$ )+….+($3^{98}$+$3^{99}$ +$3^{100}$ 
  =1.13+3³.13+….+$3^{98}$.13
  =[13.(1+3³+…+$3^{98}$)]⋮13
  Vậy A⋮13

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )