Toán Lớp 6: Cho A=1+2+2²+2³+…+2²⁰⁰⁸ B=2²⁰⁰⁹ Tính B-A

Question

Toán Lớp 6: Cho A=1+2+2²+2³+…+2²⁰⁰⁸
B=2²⁰⁰⁹
Tính B-A, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 6 tháng 2022-06-21T06:02:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải :
  A = 1 + 2 + 2^2 + … + 2^2008 $\\$ 2A = 2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^2009 $\\$ 2A – A = 2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^2009 – 1 – 2 – 2^2 + … – 2^2008 $\\$ A = 2^2009 – 1 $\\$ => B-A = 2^2009 – 2^2009 + 1 = 1
   

 2. Answer
  A = 1 + 2 + 2^{2} + … + 2^{2008}
  2A = 2. (1 + 2 + 2^{2} + … + 2^{2008})
  2A = 2 + 2^{2} + 2^{3} + … + 2^{2009}
  2A – A = (2 + 2^{2} + 2^{3} + … + 2^{2009}) – (1 + 2 + 2^{2} + … + 2^{2008})
  A = 2^{2009} – 1
  $\text{Ta có}$
  A = 2^{2009} – 1
  B = 2^{2009}
  $\text{Vậy}$ B – A
  = 2^{2009} – (2^{2009} – 1)
  = 2^{2009} – 2^{2009} + 1
  = (2^{2009} – 2^{2009}) + 1
  = 0 + 1
  = 1
  $\text{Vậy}$ B – A = 1
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )