Toán Lớp 6: Cho 3x+2y chia hết 11. Chứng minh rằng 2x+5y chia hết 11 với mọi số nguyên

Question

Toán Lớp 6: Cho 3x+2y chia hết 11. Chứng minh rằng 2x+5y chia hết 11 với mọi số nguyên, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 1 tuần 2022-06-15T01:10:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có:
  \(\begin{array}{l}
  \quad\begin{cases}3x + 2y\ \vdots\ 11\\
  11x  +11y\ \vdots\ 11\end{cases}\\
  \Leftrightarrow \begin{cases}9x + 6y\ \vdots\ 11\\
  11x  +11y\ \vdots\ 11\end{cases}\\
  \Leftrightarrow (11x + 11y) – (9x + 6y)\ \vdots\ 11\\
  \Leftrightarrow 2x + 5y\ \vdots\ 11
  \end{array}\)

 2. Giải đáp và giải thích các bước giải:
  Có : $\begin{cases} 3x+2y\vdots11\\11\vdots11\end{cases}$ 
  → $\begin{cases} 3(3x+2y)\vdots11\\11(x+y)\vdots11 \end{cases}$
  → $\begin{cases} 9x+6y\vdots11\\11x+11y\vdots11 \end{cases}$
  → (11x+11y)-(9x+6y)\vdots11
  → 2x+5y\vdots11
  → đpcm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )