Toán Lớp 6: Cho 24⋮(x+5)và4≤x<8 . Vậy x có giá trị là:

Question

Toán Lớp 6: Cho
24⋮(x+5)và4≤x<8 . Vậy x có giá trị là:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 1 tuần 2022-01-14T19:42:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp và lời giải

  `24\vdots(x+5)`

  `=>x+5\inƯ(24)={1;2;3;4;6;8;12;24}`

  `=>x\in{-4;-3;-2;-1;1;3;7;19}`

  Mà `4\lex<8` nên `x=7`

  Vậy `x=7`

 2. Vì `24⋮(x+5)`

  `=> x+5 ∈`$Ư_{24}$`={1;2;3;4;6;8;12;24}`

  `=> x ∈{-4;-3;-2;-1;1;3;7;19}`

  Mà `4≤x<8`

  `=> x=7`

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )