Toán Lớp 6: cho 2 đường thẳng AB và CD cắt nhau tại o a) biết góc AOD bằng 110 độ . tính ba góc còn lại b) Biết góc AOC -AOD = 20 độ . Tính AOC , C

Question

Toán Lớp 6: cho 2 đường thẳng AB và CD cắt nhau tại o a) biết góc AOD bằng 110 độ . tính ba góc còn lại b) Biết góc AOC -AOD = 20 độ . Tính AOC , COB , BOD , DOA . giúp với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 1 tháng 2022-12-20T23:20:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Có AB và CD cắt nhau tại O( bc)
  ⇒$\widehat{AOD}$ = $\widehat{BOC}$ , $\widehat{AOC}$= $\widehat{BOD}$( đối đỉnh)
  a,+) $\widehat{AOD}$ = $110^o$ ⇒ $\widehat{BOC}$=$110^o$
  +) $\widehat{AOD}$ + $\widehat{AOC}$ = $180^o$ (kề bù)
  ⇒$\widehat{AOC}$ =$70^o$
  ⇒$\widehat{BOD}$ = $70^o$
  b, Có $\widehat{AOC}$ – $\widehat{AOD}$= $20^o$
  ⇒$\widehat{AOC}$= ( $180^o$+ $20^o$): 2= $100^o$
  ⇒$\widehat{AOD}$= $100^o$ -$20^o$= $80^o$
  + ) $\widehat{BOC}$ = $80^o$(= $\widehat{AOD}$ )
  $\widehat{BOD}$= $100^o$(=$\widehat{AOC}$ )
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì AB và CD đối đỉnh nên ta có:
  hat{AOC}=hat{DOB}=110^0 (2 đối đỉnh)
  Ta lại có: hat{AOC}+hat{AOD}=180^0 (kề bù)
  110^0+hat{AOD}=180^0
  hat{AOD}=180^0 – 110^0
  hat{AOD}=70^0
  mà hat{AOD}=hat{COB}=70^0 (2 góc đối đỉnh)
  Vậy hat{AOD}=hat{COB}=70^0
  hat{COB}=hat{DOA}=110^0
  text{#Study Well}

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )