Toán Lớp 6: x chia hết cho 15; 14; 20 và 400 ≤ x ≤ 1200 tìm x giúp e với=[

Question

Toán Lớp 6: x chia hết cho 15; 14; 20 và 400 ≤ x ≤ 1200
tìm x
giúp e với=[, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 11 phút 2022-06-18T01:30:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   840

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Gọi x là số cần tìm (x ∈ N) (400 ≤ x ≤ 1200)

  Theo bài ra ta có:

  x $\vdots$ 15; x $\vdots$ 14; x $\vdots$ 20

  ⇒ x ∈ BC (15;14;20)

  ⇒ Ta có:

  ⇒ 15 = 3 . 5

  ⇒ 14 = 2 . 7

  ⇒ 20 = 2² . 5

  ⇒ BCNN (15;14;20) = 2² . 3 . 5 . 7 = 420

  ⇒ BC (15;14;20) = B (420) = {0; 420; 840; 1260; ……….}

  ⇔ Mà 400 ≤ x ≤ 1200

  ⇔ X ∈ 840

  ⇔ Vậy số cần tìm là: 840

 2. Ta có : x chia hết cho 15; 14; 20 và 400 ≤ x ≤ 1200
  SUy ra : x ∈ BC(15,14,20)
      15=3.5     14=2.7     20= $2^2$.5
  BCNN(15,14,20) = $2^2$.3.5.7 = 420
  BC(15,14,20) = B(420) = {0;420;840;1260;1680;…….}
  Do : 400 ≤ x ≤ 1200
  Nên : x = 420 và 840

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )