Toán Lớp 6: Chia 126 cho một số tự nhiên a ta được số dư là 25. Vậy số a là

Question

Toán Lớp 6: Chia 126 cho một số tự nhiên a ta được số dư là 25. Vậy số a là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 2 tháng 2022-03-14T09:28:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  126 chia a dư 25 ⇒ a \ne 0;1;126

  → 126 – 25 = 101 chia hết cho a

  Mà 101 = 1 . 101

  ⇒ a = 1 ( loại ) (h) a = 101 ( thoả mãn )

        Vậy a = 101

 2. Có:

  126 : a dư 25

  => 126 – 25 \vdots a

  => 101 \vdots a

  => a in Ư(101) = {1; 101}

  Có:

  126 \vdots 1

  126 : 101 dư 25

  => a = 101

  Vậy a = 101

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )