Toán Lớp 6: Chị Hoà có một số bông sen. Nếu chị bó thành các bó gồm 3 bông, 5 bông hay 7 bông thì đều vừa hết. Hỏi chị Hoà có bao nhiêu bông sen? B

Question

Toán Lớp 6: Chị Hoà có một số bông sen. Nếu chị bó thành các bó gồm 3 bông, 5 bông hay 7 bông thì đều vừa hết. Hỏi chị Hoà có bao nhiêu bông sen? Biết rằng chị Hoà có khoảng từ 200 đến 300 bông., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 6 tháng 2022-06-16T00:54:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:Chị Hòa có 210 bông
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Giải
  Gọi x là số bông sen chị Hòa có
  Nếu chị bó thành các bó bông gồm 3 bông, 5 bông hay 7 bông thì số bông sen chị Hòa có là bội chung của 3, 5 và 7.
  Theo đề bài ta có: x  BC(3, 5, 7) và 200  x  300
  Vì 3, 5, 7 từng đôi một là số nguyên tố cùng nhau
  => BCNN(3, 5, 7) = 105
  => BC(3, 5, 7) = B(105) = {0; 105; 210; 315;…}
  => x  BC(3, 5, 7) ={0; 105; 210; 315;…}
  Mà 200  x  300  Nên x = 210.
  * Kết luận: Số bông sen chị Hòa có là 210 bông.

 2. => Số bông sen là BC(3;5;7)
  Ta có:
  3=3
  5=5
  7=7
  =>BCNN(3;5;7)=3.5.7=105
  =>BC(3;5;7)=B(105)={0;105;210;315;…}
  Mà số bông hoa từ 200->300
  => Số bông hoa là:210

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )