Toán Lớp 6: Câu1: Kết quả của so sánh nào sau đây là đúng A.6^3:3^3>(6:3)^3 B.6^3:3^3≠(6:3)^3 C.6^3:3^3<(6:3)^3 D.6^3:3^3=(6:3)^3 Câu 2: Biết (x+52

Question

Toán Lớp 6: Câu1: Kết quả của so sánh nào sau đây là đúng
A.6^3:3^3>(6:3)^3
B.6^3:3^3≠(6:3)^3
C.6^3:3^3<(6:3)^3 D.6^3:3^3=(6:3)^3 Câu 2: Biết (x+52).16=0, giá trị của x là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 2 tháng 2022-12-19T04:55:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  âu1: Kết quả của so sánh nào sau đây là đúng
  A.6^3:3^3>(6:3)^3
  B.6^3:3^3≠(6:3)^3
  C.6^3:3^3<(6:3)^3
  chọn D.6^3:3^3=(6:3)^3 
  2. 
  x+52=0
  Vậy 
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   1. D
  $x^n:y^n=(x:y)^n$
  2. 
  $(x+52).16=0$
  $x+52=0$
  $x=0-52=-52$
  Vậy $x=-52$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )