Toán Lớp 6: Câu 70. Thực hiện phép tính sau: (-5).4 = ? A. – 20 B. 20 C. 10 D. -10

Question

Toán Lớp 6: Câu 70. Thực hiện phép tính sau: (-5).4 = ?
A. – 20 B. 20 C. 10 D. -10, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 1 tuần 2022-04-13T22:47:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 70:
  (-5) . 4
  = [-(4 . 5)]
  = (-20)
  => A

 2. Giải đáp:
   A . -20
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (-5) . 4
  = – (5 . 4)
  = – 20
  -> Chọn đáp án A
  Áp dụng quy tắc nhân hai số trái dấu : a . b = – (|a| .|b|)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )