Toán Lớp 6: Câu 68. Tìm x, biết: 12 987 – x – [(-720) + 1 247 – 247] = 12 987. A. 280 B. -280 C. 12 707 D. -12 707

Question

Toán Lớp 6: Câu 68. Tìm x, biết: 12 987 – x – [(-720) + 1 247 – 247] = 12 987.
A. 280 B. -280 C. 12 707 D. -12 707, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 1 tháng 2022-04-13T23:39:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   $12987-x-[(-720)+1247-247]=12987$
  $⇔ 12987-x-[(-720)+1000]=12987$
  $⇔ 12987-x- 280=12987$
  $⇔ -x-280= 12987-12987$
  $⇔ -x-280=0$
  $⇔ -x=280$
  $Vậy$ $x=-280$
  $⇔B$
   

 2. Giải đáp:
   B.-280
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   12987 – x – [(-720) + 1247 – 247 ] = 12987
  12987 – x – 280 = 12987 
  12987 – x = 12987 + 280
  12987 – x = 13267 
  x = 12987 – 13267
  x = -280
  Học tốt !!

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )