Toán Lớp 6: Câu 64. Kết quả phép tính (-385 + 210) + (217 – 385) là: A. – 385 + 210– 217 + 385 B. 385 + 210 + 217 – 385 C. – 385 + 210 + 217 –

Question

Toán Lớp 6: Câu 64. Kết quả phép tính (-385 + 210) + (217 – 385) là:
A. – 385 + 210– 217 + 385
B. 385 + 210 + 217 – 385

C. – 385 + 210 + 217 – 385
D. 385 – 210 + 217 – 385, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 1 tuần 2022-04-14T04:25:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 64. Kết quả phép tính (-385 + 210) + (217 – 385) là:
  => chọn C. – 385 + 210 + 217 – 385
  vì phá ngoặc đằng trước có dấu “+” thì giữ nguyên dấu trong ngoặc.

 2. $\text{( -385 + 210 ) + ( 217 – 385 )}$
  $\text{= -385 + 210 + 217 – 385}$
  $\text{= ( -770 ) + 427}$
  $\text{= -343}$
  $\text{⇒ Chọn C}$
  $\text{Có dấu cộng ở giữa 2 ngoặc nên ta phá ngoặc mà không đổi dấu.}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )