Toán Lớp 6: Câu 63. Cho phép tính 4 – (12 – 15). Sau khi phá ngoặc ta được: A. 4 – 12 – 15 B. 4 + 12 – 15 C. 4 – 12 + 15

Question

Toán Lớp 6: Câu 63. Cho phép tính 4 – (12 – 15). Sau khi phá ngoặc ta được:
A. 4 – 12 – 15 B. 4 + 12 – 15 C. 4 – 12 + 15 D. 4 + 12 + 15, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 1 tuần 2022-04-14T04:44:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 63:
  Chọn C
  Giải thích:
  4 – (12 – 15)
  =4-12+15
  =(-8)+15
  =7
  Thử lại kết quả:
  4-(12-15)
  =4-(-3)
  =7
  ⇒C
  $Hiepsidondoc$
   

 2. Lời giải chi tiết:
  Quy tắc phá ngoặc:
  Đằng trước có dấu trừ “-” ra ngoài đổi dấu ngược lại.
  4-(12-15)
  =4-12+15
  Vậy chọn C.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )