Toán Lớp 6: Câu 58. Trong các biểu thức dưới đây, giá trị của biểu thức nào là lớn nhất? M = [(-3) + 4] + 2; N = (-3) + (4 + 2);

Question

Toán Lớp 6: Câu 58. Trong các biểu thức dưới đây, giá trị của biểu thức nào là lớn nhất?
M = [(-3) + 4] + 2; N = (-3) + (4 + 2); P = [(-3) + 2] + 4., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 7 ngày 2022-04-14T09:20:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    Ta có : M = (-3+4)+2 
               M = -3+4+2
               M = 3
               N= -3 + (4+2)
               N = -3+6
               N =3
               P =(-3+2)+4
               P= -3+2+4
               P =3
  Vậy KO CÓ giá trị nào  là lớn nhất cả .
  CHÚC BẠN HỌC TỐT 

 2. M=[(-3)+4]+2
  =1+2
  =3
  $\\$
  N=(-3)+(4+2)
  =(-3)+6
  =3
  $\\$
  P=[(-3)+2]+4
  =(-1)+4
  =3
  => Không có giá trị nào lớn nhất vì chúng đều bằng nhau.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )