Toán Lớp 6: Câu 5. Biết 7 < a < 25 và 91 a. Số tự nhiên a là : А. 13 В. 17 С. 19 D. 23.

Question

Toán Lớp 6: Câu 5. Biết 7 < a < 25 và 91 a. Số tự nhiên a là : А. 13 В. 17 С. 19 D. 23., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 3 tháng 2022-11-23T20:20:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Vì 91 \vdots a
  => a ∈ Ư(91)
  Ư(91) = {1 ; 7 ; 13 ; 91}
  Mà 7 < a < 15 => a = 13
  Chọn A
  #dtkc
   

 2. ~ Bạn tham khảo ~
  Vì 91 vdots a 
  => a ∈ Ư(91) = { 1 ; 7 ; 13 ; 91 }
  => a = { 1 ; 7 ; 13 ; 91 }
  Mà 7 < a < 25
  => a = 13
  CHọn đáp án : A . 13
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )