Toán Lớp 6: Câu 4. Tìm x thuộc Z biết: c) (x – 1) (x^2– 1) = 0

Question

Toán Lớp 6: Câu 4. Tìm x thuộc Z biết: c) (x – 1) (x^2– 1) = 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 1 tuần 2022-12-15T18:16:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $(x-1).(x^{2}-1)=0$
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x-1=0\\x^{2}-1=0\end{array} \right.\) 
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x=0+1\\x^{2}=0+1\end{array} \right.\) 
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x^{2}=1\end{array} \right.\) 
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x^{2}=1^{2}hoặc(-1)^{2}\end{array} \right.\) 
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=1hoặc-1\end{array} \right.\) 
  Vậy $x$ ∈ {$-1;1$}

 2. Giải đáp:
  $\displaystyle x=\pm 1$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\displaystyle \begin{array}{{>{\displaystyle}l}} ( x-1)\left( x^{2} -1\right) =0\\ \Leftrightarrow x-1=0\ hoặc\ x^{2} -1=0\\ \Leftrightarrow x=1\ hoặc\ x^{2} =1\\ \Leftrightarrow x=\pm 1 \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )