Toán Lớp 6: Câu 4. Một số tự nhiên có hai chữ số giống nhau, số này chia hết cho 2 và khi chia cho 5 có số dư là 3. Số có hai chữ số đó là : A. 88

Question

Toán Lớp 6: Câu 4. Một số tự nhiên có hai chữ số giống nhau, số này chia hết
cho 2 và khi chia cho 5 có số dư là 3. Số có hai chữ số đó là :
A. 88
В. 66
C. 44
D. 22., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 2 tháng 2022-11-23T20:31:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. A. 88
  do 88 : hết cho 2
  88: 5 dư 3(chọn)
  B. 66
  do 66 : hết cho 2
  66 : 5 dư 1(loại)
  C. 44
  do 44 : hết cho 2
  44 : 5 dư 4(loại)
  D. 22
  do 22 : hết cho 2
  22 : 5 dư 2(loại)
  –> chọn ý A

 2. Giải đáp:
   A. 88
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số cần tìm là yy(ĐK: 0<y<9; y = y)
  Ta có:
  yy ÷ 5 dư 3 ⇒ y in {3;8}
  Mà yy \vdots2
  ⇒ y = 8
  ⇒ yy= 88
  Vậy số cần tìm là 88

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )