Toán Lớp 6: Câu 4 cho các số 2; -17 ; -5; -2 cách sắp xếp nào sau đây đúng ? A- 2<-5<-17 <-2 B . -5<-17<-2<2.; C.17>-5>-2>2 ; D 2>-2>-5>-17

Question

Toán Lớp 6: Câu 4 cho các số 2; -17 ; -5; -2 cách sắp xếp nào sau đây đúng ? A- 2<-5<-17 <-2 B . -5<-17<-2<2.; C.17>-5>-2>2 ; D 2>-2>-5>-17, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 1 ngày 2022-04-19T13:16:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. câu 4 D 2>-2>-5>-17
  Vì số âm luôn nhỏ hơn dương mà số âm càng lớn thì số âm đó càng nhỏ
   

 2. A.   -2<-5<-17 <-2 
  B.   -5<-17<-2<2
  C.   -17>-5>-2>2
  D.   2>-2>-5>-17
      ⇒ Giải đáp D đúng
     Chúc bn hk tốt!!Cho mk 5* vs TLHN nha

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )