Toán Lớp 6: Câu 4. Bác An muốn lát gạch một cái sân hình chữ nhật có chiều dài 12 m và 9 m. Tiền gạch là 130 000 đồng/m2 và tiền công lát (tính cả

Question

Toán Lớp 6: Câu 4. Bác An muốn lát gạch một cái sân hình chữ nhật có chiều dài 12 m và 9 m. Tiền gạch là 130 000 đồng/m2 và tiền công lát (tính cả vật liệu khác) là 70 000 đồng/m2. Bác An phải trả tất cả bao nhiêu tiền?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 4 tuần 2022-06-01T00:46:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết

            BÀi làm 

   Diện tích của sân hình chữ nhật là:

  12.9 = 108 (m2).

  Tiền gạch bác An phải trả là:

  108. 130 000 = 14 040 000 (đồng).

  Tiền công thợ bác An phải trả là:

  108.70 000 = 7 560 000 (đồng).

  Tổng số tiền bác An phải trả là:

  14 040 000 + 7 560 000 = 21 600 000 (đồng).

   >> Vậy số tiền bác An phải trả là: 21 600 000 đồng.

   

 2. $#Dream$

  Diện tích sân là :

  12×9=108(m^2)

  Số tiền gạch phải trả là :

  130000×108=14040000 ( đồng )

  Số tiền công là :

  70000×108=7560000 ( đồng )

  Tổng số tièn phải trả là :

  14040000+7560000=21600000 ( đồng )

  Đáp số : 21600000 đồng

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )