Toán Lớp 6: Câu 3. Số các số chia hết cho 5 từ 1 đến 100 là : A. 10 В. 15 С. 40 D. 20.

Question

Toán Lớp 6: Câu 3. Số các số chia hết cho 5 từ 1 đến 100 là :
A. 10
В. 15
С. 40
D. 20., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 2 tháng 2022-11-23T20:55:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số các số chia hết cho 5 từ 1 đến 100 là
  => các số chia hết cho 5 là: 5;10;15;20;…;100
  =>(100 – 5) :5+1 =20
  vậy ta chọn ý D

 2. $\color{white}{\text{yangyang}}$  — #Hogwarts
  Chúc bạn học tốt!!! ????????????
  Chỗ nào không hiểu thì comment nha!!
  – Các số chia hết cho 5 tận cùng là 0, 5
  – Dãy số từ 1 đến 100 chia hết cho 5 là:
              5, 10, 15, 20, 25, …. 100
  – Số các số từ 1 đến 100 chia hết cho 5 là:
        (100 – 5) : 5 + 1 = 20 (số)
   –> Giải đáp D : 20

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )