Toán Lớp 6: Câu 2: Trong các số sau, số nào chia hết cho cả 2 và 5? A.105 003 B.6 250 C.35 685 D.1 234

Question

Toán Lớp 6: Câu 2: Trong các số sau, số nào chia hết cho cả 2 và 5?
A.105 003
B.6 250
C.35 685
D.1 234, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 6 tháng 2022-05-25T15:29:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  ƯCLN(2;5)=1
  -> Số chia hết cho 2 và 5 sẽ chia hết cho 10
  -> Số đó có tận cùng là 0
  -> B 

 2. – Giải đáp: B. 6250
  – Giải thích: 
  + Dấu hiệu chia hết cho 2: Một số chia hết cho 2 khi và chỉ khi số đó có chữ số tận cùng là số chẵn (0, 2, 4, 6, 8)
  + Dấu hiệu chia hết cho 5: Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.
  $\Rightarrow$ Ta thấy cả 2 dấu hiệu trên đều xuất hiện chữ số 0, hay những số chia hết cho 2 và 5 đều là các số có chữ số tận cùng là 0
  $\Rightarrow$ Chọn B.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )